Wednesday, 28 September 2011

GURU DAN CABARAN SEMASA

 BAB 1 ISU DAN CABARAN PENDIDIKAN SEMASA

video


BAB 2 GURU DAN PERUNDANGAN

video
 

BAB 3 TEKANAN EMOSI DALAM KALANGAN MURID

video


BAB 4 TEKANAN DALAM KALANGAN GURU

  video
 

BAB 5 INOVASI DAN PERUBAHAN DALAM PENDIDIKAN
 
video
 

BAB 6 PENGURUSAN INOVASI DAN PERUBAHAN PENDIDIKAN

video